Kategori: Leverandørfakturaer

Acubiz

Håndtering af udgifter, udlæg og rejseafregninger for medarbejderne, inkl. tidsregistrering, diæter og kørselsregnskab samt aflæsning og godkendelse af leverandørfakturaer. Én samlet platform. www.acubiz.dk

Læs mere

November First

Let og sikker løsning til betaling af leverandørfakturaer direkte fra portal, økonomisystem eller integrationspartner – uden behov for login i netbanken. Automatiser bogholderiet uden at gå på kompromis med sikkerhed og kontrol, og opnå besparelser på udenlandske betalinger. November First er specielt stærk på priser på valuta og gebyrer ifbm betalinger af udenlandske fakturaer. www.novemberfirst.dk

Læs mere

Roger.ai

Aflæser og skanner leverandørfakturaer med mulighed for opsætning af et godkendelsesflow. Systemet kan betale regninger direkte i banken på forfaldsdato og kræver altså ikke ekstra log-in i netbank. Roger.ai kan også håndtere kvitteringer og udlæg. Alt sammen konteres automatisk i dit økonomisystem. www.roger.ai

Læs mere