Kategori: Udlæg

PLEO

Pleo debet-mastercard til firmarelaterede køb. Den tilhørende app registrerer når firmakortet er brugt og sender en notifikation med påmindelse om at tage et bilag af kvitteringen. Alt data inkl. bilag sendes direkte ind i økonomisystemet. www.pleo.io

Læs mere

Acubiz

Håndtering af udgifter, udlæg og rejseafregninger for medarbejderne, inkl. tidsregistrering, diæter og kørselsregnskab samt aflæsning og godkendelse af leverandørfakturaer. Én samlet platform. www.acubiz.dk

Læs mere

Roger.ai

Aflæser og skanner leverandørfakturaer med mulighed for opsætning af et godkendelsesflow. Systemet kan betale regninger direkte i banken på forfaldsdato og kræver altså ikke ekstra log-in i netbank. Roger.ai kan også håndtere kvitteringer og udlæg. Alt sammen konteres automatisk i dit økonomisystem. www.roger.ai

Læs mere