Lovgivning/sikkerhed

Sikker mail og digital underskrift

Jeg benytter systemet Sign it til digital underskrift af dokumenter samt systemet X til afsendelse af sikker mail i tilfælde af fremsendelse af personfølsomme data.

cereda-medlemskab

Siden jeg startede i 2012 har jeg været medlem af brancheforeningen. Foreningen arbejder for at garantere kvalitet og kompetenceudvikling ved bl.a. at stille krav om at medlemmer skal være certificeret, godkendt eller autoriseret indenfor vores faglige områder sat krav om efteruddannelse.

gdpr

Jeg benytter Lexoforms til sikkerhed for at min virksomhed overholder GPDR-reglerne.

hvidvaskningslovgivning

Som banker og revisorer er også jeg underlagt hvidvaskningsloven. Dvs. at jeg lovgivningsmæssigt har pligt til at sikre mig mine kunders identitet. Dette benytter jeg systemet CLA Reply/Creditro til indhentning og opbevaring af ID, således at hvidvaskningslovgivningen er overholdt samt ID opbevares i henhold til GDPR.

Rådgiverforsikring

Jeg har tegnet en rådgiverforsikring via HDI Gjer…

Hvad andre siger

Moove Advertising & ePrint ApS

Effektivt og professionelt – så enkelt kan det siges!
Vi har et ønske om et ’bilagsløst’ bogholderi, hvor mest muligt er automatiseret og digitaliseret. Huset Langmach har været en kompetent sparringspartner i valget af relevante add-ons til vores økonomisystem og opsætningen af disse. Daglige rutiner er blevet afløst af værdiskabende løsninger!
Det har bestemt været med til at frigive tid til andre opgaver…

Jesper L. Kristensen, indehaver

Kasper Hansen

Huset Langmach har været en stor hjælp for min virksomhed, samt ydet professionel vejledning hele vejen.
Jeg bliver altid mødt i øjenhøjde og oplever en fleksibel og konkret tilgang til opgaven.

Kasper Hansen, musiker